Ardeola ralloides

Common name: Squacco Heron
Season: Spring, Autumn
Where to see: Akrotiri Gravel Pits, Salt Lake, Lady’s Mile, Zakaki Marsh, Bishop’s Pool

Ardeola ralloides

Share:

en_GBEnglish
Scroll to Top