Ciconia ciconia

Common name: White Stork
Season: Autumn, Spring (rare)
Where to see: Salt lake, Akrotiri Marsh

Zoltan Tolgyesi

Share:

en_GBEnglish
Scroll to Top