Φυτά

Pantelis Charilaou

Φυτά

Η χερσόνησος του Ακρωτηρίου είναι επίσης μία πολύ σημαντική περιοχή για τα φυτά στην Κύπρο, λόγω της ποικιλομορφίας των οικοτόπων της. Στην περιοχή εντοπίζονται εκατοντάδες ιθαγενή είδη φυτών, από τα οποία 30 είναι σπάνια και απειλούμενα και περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας.

Ο χαρακτηρισμός των φυτών ως σπάνιων και απειλούμενων οφείλεται στον μικρό πληθυσμό τους ή στις απειλές και πιέσεις που τα επηρεάζουν. Αυτά τα είδη χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία και τη διατήρησή τους. Για κάποια από τα φυτά, όπως τα Ipomoea sagittata, Euphorbia hirsuta, Orchis palustris και Baldellia ranunculoides, το λιβάδι Ακρωτηρίου είναι μια από τις λίγες ή ή μόνη θέση όπου εμφανίζονται.

Κάποια από τα φυτά που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου και εντοπίζονται στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου είναι τα ακόλουθα:

Ophrys kotschyi, Achillea maritima, Aegilops bicornis, Baldellia ranunculoides, Cistanche phelypaea, Cladium mariscus, Convolvulus lineatus, Erodium crassifolium, Euphorbia pubescens, Ipomoea imperati, Ipomoea sagittata, Isolepis cernua, Juncus littoralis, Juncus maritimus, Linum maritimum, Lotus cytisoides, Mentha aquatica, Pancratium maritimum, Phyla nodiflora, Plantago loeflingii, Schoenoplectus tabernaemontani, Serapias parviflora, Triplanche nitens, Urtica membranacea, Vulpia brevis.

Mentha aquatica
Panagiotis Georgiou
Schoenoplectus tabernaemontani
Panagiotis Georgiou
Euphorbia hirsuta
Panagiotis Georgiou
Ipomoea saggitata
Panagiotis Georgiou
Achillea maritima
Pantelis Charilaou
Convolvulus lineatus
Pantelis Charilaou
Erodium crassifolium
Pantelis Charilaou
Euphorbia hirsuta
Pantelis Charilaou
Ipomoea sagittata
Pantelis Charilaou
Isolepis cernua_
Pantelis Charilaou
Juncus maritimus
Pantelis Charilaou
Linum maritimum
Pantelis Charilaou
Lotus cytisoides
Pantelis Charilaou
Mentha aquatica
Pantelis Charilaou
Ophrys kotschyi
Pantelis Charilaou
Pancratium maritimum
Pantelis Charilaou
Phyla nodiflora
Pantelis Charilaou
Triplanche nitens
Pantelis Charilaou
Urtica membranacea
Pantelis Charilaou
elGreek
Scroll to Top